Makaleler

Kitap

Basılmış Kitaplarım

Yazdır

Kulun Huzurdaki Yakin Duruşu: Secde

. Kitap

srtKuranda onlarca secde ayeti yer alır. Bunlardan on dördü, Hz. Peygamberin özellikle altını çizdiği, okur okumaz secdeye kapandığı kutlu ayetlerdir. Onlarla dua edenin duasına cevap verilir. Kul onlarla Rabbine yaklaşır, Onun huzurunda yalnızca Onunla söyleşir ve Ona derdini döker, yüreğini Ona açar. Ama bu ayetlerin anlaşılarak ve bilinçli bir şekilde okunması şart.

Yazdır

Veda Hutbesinden İnsanlığa Evrensel Mesajlar

. Kitap

Veda Hutbesinden İnsanlığa Evrensel Mesajlar

Gün, büyük hac günü; yer, insanlığın atası Adem ile Havva’nın buluştukları Arafat meydanı, aylardan Zilhicce, günlerden Arafe idi yüz bini aşkın insan seli, son peygamberin yapacağı tarihi konuşmayı dinlemek için büyük miting alanında toplanmıştı. Her şey hazırdı, Son elçi devesinin insanlara ulaştırılması için gür sesli tellallar yerini almış, kainat nefsini tutmuş onu dinliyordu.

Yazdır

Peygamber Duaları

. Kitap

Bilinçli Dua İçin Yorumlarıyla Peygamber Duaları

Dua, kulun Rabbine çağrısı, O'na yakarması, O'nunla konuşması, Ona içini dökmesi, Onu yardıma çağırması, Ondan yardım dilemesi, Ona muhtaç olduğunun itirafı, O'nun erişilmez güç ve kudret sahibi olduğunun bilincinde O'nun her şeye yeteceğinin teslimidir. Dua, aracısız olarak Yüce Rab ile iletişim kurmak, O'nunla söyleşmektir.


Yazdır

Kurandan Mesajlar

. Kitap

kontvKendi dünyamızda bir Kur'ân kültürü oluşturmalıyız. Bunun için bilgi dağarcığımızda, toplumu ilgilendiren hemen her konuda/temel konularla ilgili okuyabileceğimiz bir ayetimiz olmalı. Bu seçme ayetleri orijinal metinleriyle birlikte ezberlemeliyiz. Çokça Kur'ân okumalı, ayetleri üzerinde düşünmeli, müzakereler yapmalı, karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunmalı. Sadece camilerdeki programlarda değil, düğün dernek, çay sohbeti, aile ziyaretleri vb. bizim bulunduğumuz her toplantıda gündemde Kur'ân olmalı ve Kur'ân gündem belirleyici olmalıdır.Bu ayetler, temel Kur'ân kültürü oluşturabilmek için örnek bir çalışmadır. Elbette Kur'ân'ın bütün ayetleri çok derin hikmetli manalar ve evrensel mesajlar içerir. Ne var ki Kur'ân ile tanışmak için bir yerden başlamak gerekir. İşte bazı Kur'ân ayetlerinin seçilmesiyle oluşturduğumuz bu buket, bu yönde atılabilecek küçük bir adımdır. Gönül ister ki bu buket, her müslümanın gönlünde, beyninde, dilinde olsun.

Yazdır

Kuranın Müminlere Çağrısı

. Kitap

Kur'ân'ın Müminlere Çağrısı

Yüce Yaratıcı, insanı yarattıktan sonra onu başıboş bırakmamıştır. Doğruyu yanlışı ayırt edebilecek akıl gibi bir büyük nimet verdikten sonra, tek başına aklın yeterli olmayacağı ve onun da yanlış yapabileceğini bildiğinden insana vahyetmiş ve onunla iletişim kurmuştur.

Allah ile insanın iletişimi kesintisiz devam etmiş, bu iletişimde bir zayıflama söz konusu olduğunda, insan Yaratıcısı ile iletişime kayıtsız kaldığında, yeni peygamberler ve yeni kitaplarla iletişim yenilenmiş ve sağlamlaştırılmıştır. Son olarak son peygambere inan Kur'ân ile bu iletişim son kez yenilenmiştir.