Makaleler

Bildiri ve Tebliğ

Yazdır

Kuran Kültürü Şeklinde Tefsir Dersleri

. Bildiri ve Tebliğ

PDF

Akpınar, Ali
Tefsir ve Kur'ân Derslerinin Öğrencilerde "Kur'ân Kültürü" Oluşturacak Şekilde verilmesi, Ed. Ömer Kara, Tefsir eğitim ve öğretiminin problemleri [Sempozyum tebliğ ve müzakereleri], 11-12 Haziran 2005 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nihat Baysu Koferans Salonu, Van, 2007, sayı: , s. 167-188

Yazdır

Kur’an’ın İşaret Ettiği Kutsal Yerler

. Bildiri ve Tebliğ

Akpınar, Ali
İnanç Turizmine Katkı Açısından Kur’an’ın İşaret Ettiği Kutsal Yerler - (Anadolu Örneği), Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri, 23-27 Eylül 2002 - Mersin, 2004, sayı: , s. 45-74