Makaleler

Hakemli Dergi

Yazdır

Mirac Gecesi Ayetleri

. Hakemli Dergi

HTML clipboard

PDF

Akpınar, Ali
Mi’rac Gecesi Hz. Peygambere Verildiği Söylenen Ayetlerle İlgili Bazı Mülahazalar, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 1, s. 95-101

Yazdır

Kuranda Hece Harfleri

. Hakemli Dergi

PDF

Akpınar, Ali
Kur’ân’da Hece Harfleri (Hurûf-ı Mukattaa) ve Kuşeyrî’nin Hece Harfleri Yorumu, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2003, cilt: IV, sayı: 11, s. 55-73

Yazdır

Kur’ân’a Göre Müslümanın Gönül Dünyası

. Hakemli Dergi

PDF

Akpınar, Ali
Kur’ân’a Göre Müslümanın Gönül Dünyası: Kalbin Eylemleri ve Sorumluluğu, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2005, cilt: VI, sayı: 15, s. 107-121

Yazdır

İşârî Tefsir ve Kuşeyrî

. Hakemli Dergi

PDF

Akpınar, Ali
İşârî Tefsir ve Kuşeyrî (ö. 465/1072)’nin Besmele Tefsiri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2002, cilt: III, sayı: 9, s. 53-92

Yazdır

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak

. Hakemli Dergi

PDF

Akpınar, Ali
Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, cilt: II, sayı: 6, s. 61-80