Makaleler

Diyanet


Yazdır

Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber’in Örnekliği

. Diyanet

PDF

Akpınar, Ali
Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber’in Örnekliği, Diyanet İlmi Dergi , 2009, cilt: XLV, sayı: 1, s. 7-26

Yazdır

Günümüz İnsanının Kur’ân’a Olan İhtiyacı

. Diyanet

PDF

Akpınar, Ali
Günümüz İnsanının Kur’ân’a Olan İhtiyacı, Diyanet İlmi Dergi, 2002, cilt: XXXVIII, sayı: 3, s. 113-136

Yazdır

Dinin Anlatılmasında Yeni Yaklaşımlar

. Diyanet

PDF

Akpınar, Ali
Dinin Anlatılmasında Yeni Yaklaşımlar, Diyanet İlmi Dergi, 2001, cilt: XXXVII, sayı: 4, s. 101-116

 

Bu yazının hedefi, müslüman olmayanlara dinin nasıl anlatılacağı değildir, örgün din eğitimi yapan kurumlardaki kişiler de değildir. Çünkü bunlar ayrı bir çalışmanın konusudurlar. Asıl amaç, müslüman olduğunu söyleyen ve örgün bir kurumda din öğretimi almamış kimselere dinin nasıl anlatılacağıdır.

Yazdır

Cami Merkezli Din Hizmeti Verenlerde Görülen Bazı Eksiklikler ve Bunların Giderilmesine Yönelik Teklifler

. Diyanet

Giriş

Bugün insanımızı yakından ilgilendiren önemli sorunların başında, tıp ve din hizmetleri, yani beden ve ruh sağlığı konusunda yetkin olmayan hemen herkesin kendini söz söyleme noktasında görmesi gelmektedir. Sözgelimi, bir mecliste böbreğinizin taş yaptığını söylemeye görün, orada bulunanların pek çoğundan farklı ilaç ve öneri alabilirsiniz. Belki de en son konuşanın orada bulunuyorsa bir doktor olduğunu görürüz. Bir de orada doktor yoksa reçete önerenlerin sayısı daha da artacaktır.

Yazdır

Kutlu Doğum Teklifi

. Diyanet

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle ilgili olarak programlara katılan arkadaşlarımızın gözlemleri sonucunda tespit edilebilen bazı aksaklıklar aşağıya çıkarılmıştır.
Bilgilerinizi önemle arz ve rica ederim.