Makaleler

Namaz


Yazdır

Sabır ve Namazla Allah'tan Yardım İstemek

. Namaz

Bir ayette Rabbimiz kullarına şu çağrıda bulunur:

"Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Doğrusu Allah, sabredenlerle beraberdir." (2/153)

Sabır üç türlüdür: İbadet ve taatleri işlemeye sabır, haram ve günahları işlememeye sabır bir de başa gelen sıkıntı ve musibetlere sabır. Sabır direnmektir, bilenmektir, zorluklar karşısında yılmamaktır, tüm engellemelere rağmen istikamette kalmaktır. Sabır, asla zillete boyun eğmemek; zilletten kurtulup izzete erme mücadelesidir.

Yazdır

Huzura Yolculuk Namaz: O'nun Huzurunda O'nunla Olduğunun Farkına Varmak

. Namaz

Namaz Nedir?

Namaz, Yüce Yaratıcının huzuruna çıkıp O’nun olduğumuzu göstermenin adıdır. Namaz huzura varış, huzura çıkış, huzurda duruş, huzurda doluş, huzurda huzura eriş ve huzurdan hayata geliştir. O’nunla söyleşinin, O’na ait oluşumuzun göstergesidir namaz.

Namaz dinin direğidir, müminin miracıdır, Müslüman’ın yolunu aydınlatan nurudur, kişi ile küfür arasındaki en büyük settir. Namaz mümin olmanın gereğidir, imanın pratiğidir.

Yazdır

İnsan Niçin Namaz Kılmaz?

. Namaz

Tabi soruyu insan niçin namaz kılar, diye sorup yazımızda namazın hikmetlerini anlatmamız da mümkündü. Ama yüzde doksan dokuzu Müslüman olan ülkemizde beş vakit düzenli namaz kılanlarımızın sayısının azaldığı gerçeği bizi böyle bir soruyu sormaya yöneltti.

Şimdi öncelikle şu ayetleri okuyalım: