Makaleler

Ramazan


Yazdır

Misafire İkram Etmeli

. Ramazan

Ramazan ve ÇocukRamazan geldi, hoş geldi.

Misafir, sürekli bir yerde durmayan, konup göçen demektir. İslam Hukukuna göre, bir yerde on beş günden daha az kalan kimseler misafirdir, kültüre göre de üç günden daha az kalanlardır misafir. Ramazan ayı da, zamanın diğer dilimleri gibi geliyor ve geçiyor.

Yazdır

Kur'ân'da Adı Geçen Tek Ay: Ramazan

. Ramazan

Yukarda da söylediğimiz gibi Kur'ân-ı Kerimde on iki aydan dört tanesinin haram ay olduğu, ayların isimleri zikredilmeden bildirilir.[1] O aylardan sadece bir tanesinin adı açıkça geçer Kur'ân'da. O da Ramazan Ayıdır.

"O Ramazan ayı ki, insanlara hidayet rehberi olan, doğru yola götüren, hakkı batıldan ayıran parlak delillerle dolu Kur'ân onda indi.."[2]

Yazdır

Kur'ân, Oruç ve Ramazan

. Ramazan

Günlük anlamına gelen ve Farsçadan dilimize geçmiş olan oruç kelimesinin Arapça karşılığı savm'dır. Kur'ân ayetlerinde savm/sıyam kelimeleri şu şekilde geçer:

1.                                 Kur'ân bir ayetinde, orucun geçmiş toplumlara da farz kılınan evrensel bir ibadet olduğunu bildirir. "Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz." 2/183

Yazdır

Hz. Peygamber'in Oruç Günlüğü

. Ramazan

Yüce Allah, Kur’ân’ında onu bize ‘Üsve-i hasene/‘en güzel örnek’ diye tanıtmıştır. O, her konuda bizim için en güzel örnek ve önderdir. O’nun Ramazan farklılıkları ve oruç günlüğü de bizim için örnektir.