Makaleler

Hacc

Yazdır

Hacıları uğurlarken 2

. Hacc

Onlar, Ka’be’nin yeniden bânisi Hz. İbrahim’in, Allah için Allah’ın evini ziyarete gelin çağrısına gönülden icabet eden insanlar. Onlar Yüce Rabbin, evine ziyaretlerini kabul ettiği kimseler. Onlar, milyondan fazla Kutsal Ka’be yolcusu içerisinden seçilmiş insanlar.

Yazdır

Bir âyette üç büyük âyet

. Hacc

Rûm suresinde Yüce Yaratıcımız bize üç ayetini hatırlatıyor:

Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması, O'nun varlığının belgelerindendir. Doğrusu bunlarda, bilenler için dersler vardır. (30 Rûm 22)

Yazdır

Peygamber Şehrinden Selamlar

. Hacc

peygamber sehriSuud’un Vehabî anlayışı, bidatleri ortadan kaldıracağız ve insanları şirkten kurtaracağız diye, eskiye ait ne varsa yıkıp yok etmiş. Bir tarafta kabirleri, kendilerinden medet istenen yere çeviren, mezar-türbe yapmakta ve oraları süslemekte aşırı giden anlayış, öteki tarafta tümden her şeyi reddeden anlayış. İki aşırı uç. Halbuki en hayırlısı orta yolu bulmak, her konuda olduğu gibi, bu konuda da mutedil davranmaktı. Neyse ki son dönemlerde Suud’da da tarihî eserlere ilgi duyulmaya, müze ve sergilere önem verilmeye başlandı.