Diyanet

Giriş

Bu yazıdaki tespit ve teklifler

Diyanet teşkilatı içerisinde İmam-Hatip olarak çalışmamız sırasında yaşadıklarımız,

Yıllardır katıldığımız onlarca Kutlu Doğum v.b. programlarda edindiğimiz izlenimler,

Altı yıllık yöneticiliğimiz sırasında yürüttüğümüz Fakülte-Müftülük ilişkileri izlenimleri

Ve 21 Temmuz 2004 de Ankara'da yapılacak toplantı öncesi görüşebildiğimiz İl-İlçe Müftüleri, İmam-Hatip ve diğer İlahiyatçı arkadaşlarla yaptığımız bilgi alışverişlerine dayanılarak ortaya konmuştur. Yazıda Diyanet Teşkilatımızın olumlu pek çok hizmetlerine değil, görülebilen olumsuzluklara dikkat çekilmiştir. Sistemden, teşkilat yapılarından kaynaklanan olumsuzluklardan ziyade, mevcut yapı içerisinde giderilebilecek aksaklıklara öncelikle işaret edilmiştir.

 

A. Genel Olarak Diyanet Personelinde Görülen Eksiklikler

1. Personelin kendi arasında sevgi-saygıya dayalı kardeşlik ruhunun gelişmemiş olması. Bir il Müftü Yardımcısı: "Geçmişte merkezdeki kimi telefonlar yüzümüze kapatılmıştır."demiştir.

Üst-Ast ilişkilerinin yeniden gözden geçirilerek sevgi-saygıyı temel alan bir anlayışın uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.

2. Üst düzey yöneticilerin zaman zaman Diyanet görevlerini yaparak onlara örnek olması, onların ve halkın arasına girmesi.

Bursa İl Müftüleri Toplantısında M. Görmez Bey'in örnek tutumu takdirle karşılanmıştır.

3. Çalışma şartları, özlük haklarının yeniden gözden geçirilmesi.

4. Yurtdışı, hac, umre gibi görevlendirilmelerde daha adilane ve paylaşımcı bir yol izlenmeli. Bunun için liyakat, hizmette başarı gibi kriterlere öncelik verilmeli.

Bir müftü, "Yurt dışı dil sınavında iki kere 90 puan aldım, Haseki mezunuyum, nasip olmadı" diye dert yanmıştır.

5. Başarılı personelin ödüllendirilmesi ve bunun kamuoyuna yansıtılması.

 

B. Hizmet İçi Eğitim  Kurslarıyla İlgili Tespit ve Teklifler

a. Tespitler

1. Hizmet içi kurslarının araştırma, geliştirme ve yenilenmeye yönelik olmadığı görülmüştür.

2. Öğretilen bilgiler günümüze taşınamamaktadır.

3. Arapça eğitimi, sürekli sınav ve Arapça sınav strese sebep olmaktadır.

4. Ölçme- değerlendirme sisteminde çarpıklıklar görülmektedir.

5. Katılımcılara Adab-ı Muaşeret, Halkla ilişkiler, İlm-i Siyaset/ Yönetim Sanatı tam olarak kazandırılamamaktadır.

6. Siyer-i Nebi/Fıkhu's-Sire bilgileri yeterli düzeyde verilmemektedir.

b. Teklifler

1. Diyanet İlahiyat işbirliği ile akademik araştırma ve yazma teknikleri kazandırılmalıdır.

2. Verilen bilgiler günümüze uyarlanarak verilmelidir. Örneğin Misvaktan hedefin ağız ve diş sağlığı olduğu; Kuvvet hazırlamakta amacın, çağın gereklerini yerine getirmek olduğu; zıharın yasaklanmasındaki amacın, kadını rencide edici söz ve hareketlerden kaçınılması olduğu anlatılmalıdır.

3. Bilgisayar-İnternet kullanımına ağırlık verilmelidir. Çağdaş Türkçe, Arapça, İngilizce İslami linklerden faydalanma yolları gösterilmelidir. Ör: Kardavi'nin fıkıh sayfası.

4. Arapça eğitimi daha cazip ve sevimli hale getirilmelidir. Kur'ân Arapçası yanında pratik Arapça eğitimi de verilmeli, bunun için kaset, CD, Tv gibi araçlardan yararlanılmalıdır. El-Veciz, Hidaye gibi temel klasikleri okuyabilme ve onlardan yararlanabilme melekesi kazandırılmalıdır. Bir kursumuzda el-Veciz'den 50, Hidaye'den on sayfa kadar okunabildiği söylenmiştir.

5. Katılımcılar sık, sürekli ve Arapça sınav stresinden kurtarılmalıdır. Bilgiler ana dilin dışındaki bir dille tam olarak kâğıda dökülememekte, bu yüzden ezberciliğe yönelinmektedir. Otuz aylık bir sürede her üç ayda bir sınav öğrencileri sıkmaktadır. Öğrencilere mazeret ve bütünleme gibi haklar verilmelidir.

6. Ölçme değerlendirme daha çağdaş hale getirilmelidir. Öğrenci başarısız olduğu her an kurstan atılma stresinden kurtulmalı, ezbercilik yerine kalıcı öğrenmeye sevk edilmelidir. Sicil tehdidi gibi yaptırımlara son verilerek başarı baz alınmalıdır.

7. Halkla bütünleşmeye ve mesleğe hazırlamaya yönelik sosyal faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Bunun için vaaz ve irşad faaliyetleri yaygınlaştırılmalı. Panel, konferans, ödüllü yarışmalar, mezuniyet gecesi, mezuniyet albümü gibi faaliyetler yapılmalıdır.

8. Kurs bünyesinde Bilgisayar, İngilizce dersler/ kurslar olmalıdır.

9. İslam Tarihine yönelik ders ve okumalara yer verilmelidir.

10. Her dönem bir cilt Türkçe Tefsir, Hadis, Fıkıh metini okutulmalı, Kur'ân meali okumaları bitirilmelidir.

11. Kursiyerlere ve mezunlarına statü kazandırılmalı. Kursiyer imam-hatip olarak değil, stajyer vaiz-müftü statüsüne yükseltilmeli; mezunlar ise Yüksek Lisansa eşdeğer hale getirilmelidir.

12. Öğrencilere akademik araştırma yapabilme melekesi kazandırılmalıdır. Makale, tez yazımı, kaynak tarama, temel kaynaklara inebilme vb. Bitirme ödevi, akademik tez standartında olmalıdır.

13. Kursiyerler Diyanet yayınlarına aktif olarak katılmaya yönlendirilmelidir. Bir yada iki akademik makale yazmaları sağlanmalıdır.

14. Katılımcılara değer verilmeli onurlandırılmalı, ödüllendirilmeli. Giden gider,kalan sağlar bizimdir anlayışından vazgeçilmeli. Katılımcılara yapılan vakıf yardımı artırılmalıdır. 4-5 senedir 50 milyon olarak yapılıyor.

15. Diyanet ve Vakıf yayınlarına indirimli ulaşabilmeleri sağlanmalıdır.

16. Kursiyerlerin askerlik problemi çözülmeli, kurs tecil sebebi olmalıdır.

17. Akademik takvim gözden geçirilmelidir. Temmuz sıcağında kurslar sıkıcı olmaktadır.

 

C. Müftülerle İlgili Tespit ve Teklifler

1. İlçe müftüleri toplantıları daha cazip hale getirilmelidir.

Toplantılar bürokratik duyuruların okunduğu yer olmaktan çıkarılmalı. Toplantı yapılan yerdeki seçkin ilahiyatçıların da misafir ve katılımcı olarak toplantıya iştirakleri sağlanmalıdır.

2. Kutlu Doğum vb. programlar daha verimli hale getirilmelidir.

Bu gibi programlar kesinlikle cami dışında yapılmalı, katılımcıların tespitinde seçici davranılmalı, başarılı program yapanlar ödüllendirilerek taltif ve takdir edilmelidir.

 

D. İmam-Hatip ve Müezzinlerle İlgili Tespit ve Teklifler

a. Tespitler

1. Görevlilere değer verilmiyor, kişilikleri geliştirilmiyor, kendilerine güven telkin edilmiyor.

2. Merkezi vaaz ve ezan sisteminin olumlu ve olumsuz yönleriyle tekrar ele alınması gerekmektedir.

3. Personel diyanetin burs ve benzeri sosyal imkânlarından yeterince yararlanamıyor.

4. Hac eğitim seminerleri yetersiz yapılıyor.

5. Misyonerlik faaliyetlerine karşı daha ciddi ve aktif etkinliklerle cevap verilemiyor.

 

b. Teklifler

1. Amir-Memur ilişkilerinde sevgi-saygı ve güvene dayalı bir ortam kurulmalıdır.

2. Merkezi sistem ezan, müezzinlerin yetişmesini ve gelişmelerini engellemekte, imamları rehavete sürüklemektedir. Belirli büyük camilerde canlı ezan ve canlı vaaz uygulaması yaygınlaştırılmalı, bu konuda diğer ilahiyatçılardan yardım ve destek alınmalıdır.

3. Diyanet burs ve imkânlarından diyanet personeli çocukları, ilahiyat öğrencileri daha yaygın ve etkin bir biçimde yararlanmalı.

4. Hac eğitim seminerleri alanında uzman kişilerin katılımlarıyla zenginleştirilmeli. Tıp, sanat tarihi uzmanı gibi.

5. Kutlu Doğum, Camiler Haftası gibi cami dışındaki etkinliklere yerel vakıf, dernek, okul gibi kurumların katılımı sağlanmalı, gerektiğinde onlarla işbirliğine gidilmeli.

5. Pek çok muhafazakâr il-ilçe ve köylerde bile misyonerler cirit atmaktadır. Onların taktiklerinden de yola çıkarak ücretsiz Kur’ân, cüz, dini kitap ve çocuk kitapları dağıtımı yapılmalı; eski diyanet dergileri dağıtılmalı.

6. Özellikle yeterli yeri olmayan camilerdeki yaz kursları okullara kaldırılmalı.

7. İmamların kendilerini yenileyip geliştirmelerine yönelik yönlendirici etkinlikler yapılmalı. Ezber Kuran okuma, ezber hadis okuma, kitap okuma gibi.

Öğretmen evi standartında müftülük misafirhaneleri yaygınlaştırılmalı ve imamların kalabileceği cazibede olmalı.

8. İmamların aynı zamanda psikolojik rehberlik yapabilmelerine yönelik eğitim çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Örneğin her ilçede bir imam bu işte uzmanlaşabilir.

Gözlemlerimiz sonucunda vardığımız sonuç, Diyanet-İlahiyat-İmam Hatip Liseleri arasında devamlı, düzenli bir işbirliğinin hayata geçirilmesiyle tespit edilen bu aksaklıkların büyük ölçüde giderilebileceği düşünülmektedir. İlahiyat_Diyanet uygulama programları olmalı, geliştirilmeli; fakat sık sık köklü değişikliklere gidilerek yapı zorlanmamalıdır.

Saygılarımla.

Doç. Dr. Ali AKPINAR

C. Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile