Diyanet

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle ilgili olarak programlara katılan arkadaşlarımızın gözlemleri sonucunda tespit edilebilen bazı aksaklıklar aşağıya çıkarılmıştır.
Bilgilerinizi önemle arz ve rica ederim.

 02. 06. 2000

Doç. Dr. Ali AKPINAR

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

Fakültemiz kurulalıdan beri gönüllü 10-15 kadar öğretim elemanımız, Müftülüğümüzle koordineli olarak Ramazan Ayı Vaaz ve İrşat programlarında ve Kutlu  Doğum Haftası etkinliklerinde görev almaktadır. Bu yılda İl Müftülüğümüzün koordinesi ile 11 öğretim elemanımız Kutlu Doğum programlarına katılmışlardır. Vakfımızın maddî ve manevî destekleri sayesinde gün geçtikçe halkımız nazarında genel kabul gören ve daha da anlamlı hale gelen söz konusu programların daha canlı ve daha verimli bir şekilde yapılabilmesine katkı amacıyla, tespit ve tekliflerimizi şöylece sıralamamız mümkündür.

İl merkezi ve ilçelerde görev alacakların belirlenmesinde İlahiyat ve Müftülük arasında daha sıkı bir işbirliği kurulmalıdır.

Programın yapılacağı yerlerdeki mülkî amirlerle daha sıcak bir irtibat kurularak onların da programlara katılımı sağlanmalıdır. Sözgelimi, Altınyayla programında ilçe kaymakamı konuşmanın izinli olup olmadığını ve konuşma metninin Jandarma Komutanına okutulması gibi garip bir teklifte bulunmuştur. Bu gibi nahoş durumlara meydan vermemek için ilgililer önceden ve doğru olarak bilgilendirilmeli, daire müdürleriyle birlikte, okul müdürlerinin ve öğrencilerin büyük ölçüde katılımı sağlanmalıdır. Hiç olmazsa müftülerimiz okullara yönelik programlar yapmalıdırlar.

Programlar mutlaka cami dışında bir salonda yapılmalıdır. Konuşma günü ve yeri ilçe yetkilileriyle birlikte önceden tespit edilmelidir. Gün ve yer belirlenirken İlahiyat ve müftülükler arasında daha sıkı ve daha sıcak bir iletişim kurulmalıdır. Bu arada İmam Hatip Liseleriyle de diyaloga geçilmelidir.  Diyanet-İlahiyat-İmam Hatip ile üçlü bir diyalogla programların daha verimli hale geleceğini düşünüyoruz. Özellikle illerde yapılan programlar için geni, konforlu ve ferah salonlar belirlenmeli ve farklı kesimlerden geniş katılımların gerçekleşmesi için daha özverili bir gayret gösterilmelidir.

Bazı müftülerin programa çok özverili bir biçimde yaklaşmaları yanında, kimi müftülerin de duyarsız kaldıkları gözlemlenmektedir. Bu konuda özellikle ilçe müftüleri konuyla ilgili bilgilendirilmelidir. Sözgelimi bir ilçe müftüsü ilçede salon olmadığı için program yapamadıklarından yakınmıştır. Oysa söz konusu ilçede bir çok okulun salonlarının olduğunu öğrendik.

Bazı müftülerimizin programlarda birbirlerini ve kendi memurlarını ağırladıklarını gördük. Yine bazı müftülerin halkın seviyesine inemedikleri halde kimi akademisyen arkadaşlarını programlara davet ettiklerine şahit olduk. Oysa böyle programların bir hatır gönül işi olarak geçiştirilmemesi kanaatindeyiz. Programa katılanların yol masrafları ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması dışında herhangi bir ücret ödemesinin yapılmamasını ve bu şekilde kimi yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesini öneriyoruz. Belki katılımcılara vakıf yayınlarından birkaç kitaplık bir koli hediye edilebilir, adlarına yapılmış plaket yahut şiltler program sonunda sunulabilir.

Gerçekleştirilen programların müftülüklerce ciddî bir değerlendirilmesi yapılmalı ve programda performans gösteren gönüllü katılımcıların yeni programlara katılması sağlanmalıdır. Bu arada aynı yerlere her sene aynı kişilerin değil, yeni katılımcıların iştiraki sağlanmalıdır.

Beş yıldır katıldığımız bu programlarda bazı müftülerimizin çok özverili çalışarak çok canlı programlar tertip ettiklerini, bir günlük konuşmayla yetinmeyip haftayı çeşitli etkinliklerle bir bayram havasında kutladıklarını görüp bahtiyar olduk. Bu etkinliklerden bir kaçını sıralamak istiyoruz:

En az iki konuşmacının katıldığı ve müftünün yönettiği bir panel,

İmam-hatipler ve İHL öğrencilerinden oluşan koroların seslendirdikleri ilahi ve marşlar, mehter takımı gösterileri ve imkanlar ölçüsünde dinî içerikli konserler,

Kutlu Doğum Aşları,

Gül dağıtımı, küçük el kitapları yahut broşürlerin dağıtılması, Diyanetin önceden hazırlayacağı ve üzerinde günün önemini belirten dövizlerin yazıldığı bir Kutlu  Doğum çikolatası yaptırılıp müftülüklerimizce katılan herkese dağıtılabilir. Çünkü zaten katılanlara müftülükler şeker vb. şeyler dağıtıyorlar.

Öğrencilere yönelik şiir-makale-resim yarışmaları,

İlçe doktorlarıyla görüşüp ücretsiz muayeneler,

Köylerden programa ücretsiz yolcu taşıma,

Lokantacılarla anlaşıp yoksul öğrencilere ücretsiz yemek verme,

Esnaflarla görüşüp indirimli satışların yapılmasını sağlama,

İlçenin belirli yerlerini bayrak ve dövizlerle süsleme,

Belediye hoparlöründen ilanlar yapma,

Programların kameraya çekilmesi ve basına duyurma,

Slayt gösterileri.. Bir ilçe müftümüz hazırladığı bir bilgisayar programını projeksiyon aleti ile fon müziği eşliğinde programdan önce görsel olarak izleyicilere sunmuş ve çok büyük takdir toplamıştır.

Programlara halkımızın büyük bir iştiyak içerisinde katıldıkları ve benzeri programların hiç olmazsa ayda bir tekrarlanmasını gönülden arzuladıklarına şahit olduk. Bu itibarla Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yanında, Camiler Haftası, Ramazan etkinlikleri, Mübarek Gecelerin Kutlanması gibi başka etkinliklerin de camiler dışında gerçekleştirilmesini teklif ediyoruz.

Saygılarımızla.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile