Makaleler

Yazdır

Gönül Meyvelerimiz Çocuklar

. Hutbe

Aziz Müminler! Çocuk, insanın gönül meyvesidir, göz aydınlığıdır. Çocuk, insan neslinin devam etmesini sağlayan ve ölümlü insanın ölümsüzleşme tutkusunu kısmen gerçekleştiren şeydir. Çocuk fitnedir, yani sınav aracıdır. Nice insan için çocuk, dünya ve ahirette cennet vesilesi olur. Nice insan için ise çocuk, derttir, tasadır, pişmanlık ve nedamettir. Tarihte çocukları sayesinde hidayete eren salih insanlar vardır; yine çocukları sebebiyle yoldan çıkan, günaha düşen insanlar vardır. İyi çocukları sebebiyle hayırla anılan kimseler vardır; kötü çocukları nedeniyle arkalarından beddua edilen insanlar vardır.

İnsanlar, çoğu zaman çocukları için yaşarlar, çocukları için pek çok şeye katlanırlar. Çocuk sevgisinin insanda yaptıramayacağı şey yoktur.

Şeytan, Âdem’e secde etmeyerek İlahî emre baş kaldırınca, Allah’tan kendisine süre verilmesini/ömür istedi. Âdem ile Havva ise, yasak meyveden yiyince Allah’tan kendilerine çocuk vermesini istediler. İki istek de kabul edildi. Şeytanın bu isteği onun azgınlığını ve azgınları artırdı. Âdem ile Havva’nın isteği ise hem iyilerin hem de kötülerin yetişmesini sağladı.

Müslümanlar! Kur'ân, insan fıtratındaki çocuk sahibi olma arzusundan bahseder ayetlerinde.

"O'dur ki sizi bir tek nefisten yarattı, gönlü ısınsın diye ondan eşini var eti; eşini sarıp örtünce (eşiyle birleşince) eşi, hafif bir yük yüklendi, onu gezdirdi. Yükü ağırlaşınca ikisi beraber Rableri olan Allah'a dua ettiler: Eğer bize iyi, güzel bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden oluruz,  dediler."[1]

"Orada Zekeriyyâ, Rabbine dua etmiş: Rabbim, demişti, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin!"[2]

"Rabbim, beni ve zürriyetimden bir kısmını namazı kılan yap; Rabbimiz, duamı kabul buyur!"[3]

Kur’ân’ın bize öğrettiği şu duada da çocuk tutkusu ve çocuk sahibi olmaktaki maksat dile getirilir:

"Rabbimiz derler, bize göz aydınlığı/gönüller açan eşler ve çocuklar lütfeyle ve bizi takva sahiplerine önder yap!"[4] Demek ki önemli olan yalnızca çocuk sahibi olmak değil, dünya ve ahirette yüzümüzü ağartacak hayırlı evlat sahibi olabilmektir.

Kur'ân, Hz. Adem'in itaatkar ve isyankar oğullarından bahseder.. Hz. İsmail ve Hz. Meryem gibi Allah'a adanmış çocuklardan bahseder.. Hz. Yusuf, Hz. Yahya, Hz. İsa gibi daha çocukken kendilerine hikmet verilmiş tertemiz çocuklardan bahseder.. Hz. Nuh'un isyankar oğlunun hazin sonunu anlatır Kur'ân.

Muhterem Kardeşlerim! Temellerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın yetişmelerinde, zararlı alışkanlıklardan korunmalarında, onların yararlı bir birey olarak toplumda yer almalarında aile ve dinin önemi büyüktür.

Çocuk erkek olsun kız olsun çocuktur, gönül meyvesidir, göz aydınlığıdır. Peygamberimiz, çocuğu olana, oğlan mı kız mı diye sormaz, organları tamam mı diye sorar; tamam cevabını alınca Allah’a hamdederdi.

Peygamberler başta olmak üzere Hz. Mevlana, Yunus Emre gibi değerleri değer yapan insan yetiştirmeleridir. Bir insana hayat vermek tüm insanlığa hayat vermek; bir insanı itlaf etmek de tüm insanlığı itlaf etmek gibidir. Bir çocuğu ziyan etmek de tüm insanlığı ziyan etmek demektir. Çünkü ziyan edilen çocuğun zararı, hem kendisine, hem ailesine ve hem de tüm herkesedir. Bu gerçeğe rağmen günümüzde insan yetiştirme demek olan annelik küçümsenmektedir. Evinde çocuklarını yetiştirme görevi ile meşgul olan hanımlara kem gözle bakılabilmektedir. Oysa annelik, en kutsal ve saygın bir meslektir.

Aziz Müminler! Şunu asla aklımızdan çıkarmayalım ki elli yıl sonra, uğruna çok şeyimizi verdiğimi evimiz, arabamız, eşyalarımızdan bahsedilmeyecektir; ama arkamızda bıraktığımız çocuklarımız bizim hayırla yahut şerle anılmamızı sağlayacaklardır.

Kur’ân ve Sünnet, yetim çocukların haklarına sıkça vurgu yapmıştır. Yetim kavramı, babasını yahut annesini kaybeden çocuklar yanında; anne babasının ayrılığı yahut sefahate düşmeleri nedeniyle ortada kalmış, yalnızlığa itilmiş, bakımı, eğitim ve terbiyesi ihmal edilmiş çocukların hepsini içerisine alır.

Peygamberimizin Sünneti, çocukların eğitim öğretiminde konuşma yaşını esas alır. Aslında çocuğun eğitimi evlilikle başlar, ana rahminde devam eder. Doğduktan sonra kulağına ezan kamet okuma, güzel isim verme, helal lokma ve diğer uygulamalarla sürer gider. Çocuğun dünyaya gelir gelmez duyacağı ilk sesle (ezan-kamet), çocuğa ilk öğretilen cümleler onun kişiliğinin oluşmasına etki eder. Peygamberimiz yedi yaşından itibaren çocuklara namazı emredilmesini isterdi. Bunun için yedi yaşından önce çocuk namazla tanışmalıdır. Zira namaz, başlı başına bir okuldur.

Kendisi bir yetim ve öksüz olarak büyüyen Hz. Peygamber, bir yetim ve öksüz hâmisi ve babasıdır. Bu konuda da onun hayatından alınacak pek çok ders vardır. Hz. Hatice ve Ümmü Seleme gibi çocuklu dul hanımlarla evlenen Hz. Peygamber, aynı zamanda üvey babalık da yapmıştır.

Kur’ân’da Salih evlat ve zürriyetin ıslahı için dualar yer almıştır. Burada önemli olan ise sözlü duaların fiilî dualarla desteklenmesi gerekir. Bu yüzden anne babanın öncelikle çocuklarının Salih evlatlar olmaları için gerekenleri yapmaları, sonra da dua etmeleri gerekir.

Mümin Kardeşlerim! Bugün yetmiş milyon nüfusumuzun yetmiş bin kadarı hükümlü ve tutuklu olarak içerde yatmaktadır. Türkiye’de çocuk suçları, mal aleyhine işlenen suçlarda yoğunlaşmaktadır. Bu da ekonomik sıkıntılardan ve toplumsal doyumsuzluklardan kaynaklanmaktadır. Dindar ailelerin çocuklarında ve dindar çocuklarda suç işleme oranı en aza inmektedir. Çocuklarda suç oranının azalmasında onlara sahip çıkılması, onlara iyi bir din eğitimin aldırılması, onların boş zamanlarının iyi bir şekilde değerlendirilmesi gibi sebepler önemli rol oynamaktadır.

Günümüz çocuk ve insan sorunları İslamsızlığın sorunlarıdır. İnsanın Üç Ka denilen (Kafa, Kalp ve Karnı) ve Üç De denilen (Duygu, Düşünce ve Davranışı) sağlıklı bir şekilde giderilmezse sorunlar kaçınılmaz olacaktır.

Unutmayalım çocuklar, Allah’ın bizlere lütfettiği en büyük nimeti ve bizdeki emanetidir. Onları sahiplenerek, onları en güzel şekilde yetiştirerek nimete şükrümüzü yerine getirmiş ve emanete hıyanet etmemiş olacağız.


 

[1] 7 Araf 189.

[2] 3 Alu Imran 38.

[3] 14 İbrahim 40.

[4] 25 Furkan 74.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile