Kur'ân

Yazdır

Hatim Duası

. Kuran

HATİM DUASI[1]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلي اله وصحبه أجمعين

Rabbimiz, ibadet ve tatlarımızı, kulluğumuzu katında kabul eyle. Doğrusu Sen, duaları işiten ve her şeyin iç yüzünü bilensin.

Günahlarımızı bağışla ey erişilmez kerem ve ihsan sahibi olan Allah!

Ey merhametlilerin en merhametlisi, bizlere merhamet eyle!

Rabbimiz, bizleri dosdoğru yolundan ayırma, hep istikamette olmayı ve o yol üzere ölmeyi bizlere nasip eyle.

Allahım, bizleri Kur’âî güzelliklerle süsle güzel olanlardan eyle.

Kur’ân’ın keremlerinden bizlere ikram eyle. Onu şerefiyle bizleri şereflendir, bizi azîz eyle. Bize Kur’ân giysileri, Kur’ân tacını giydir, bizi Kur’ân’ın şefaatiyle cennetine koyuver Allahım.

Allahım, Kur’ân bizim dünya ve ahirette arkadaşımız, yoldaşımız olsun. Kabirde bize eşlik etsin, kıyamette şefaatçimiz olsun, sıratta yolumuzu aydınlatan nurumuz olsun Ya Rab!

Allahım Kur’ân’ın hidayetiyle bizlere hidayet eyle, doğru yolda daim ve kaim eyle. Kur’ân’ın lutf u keremiyle bizleri yücelt, gönüllerimizi Kur’ân ile arındır, günahlarımızı onunla temizle Ya Rab!

Allahım, bize Kur’ân ile merhamet et, Kur’ân’ı bize yol gösteren önder, yolumuzu aydınlatan nur eyle.

Allahım, bizleri Kur’ân’ı gece gündüz sürekli okuyan, onu doğru bir şekilde anlayan ve gereklerini yaşayanlardan eyle. Bizi Kur’ân’ı terk edenlerden, onu unutanlardan eyleme. Ondan unuttuklarımızı hatırlamayı bizlere nasip eyle.

Ya Rabbi, bizlere lutfeyle Kur’ânla olalım, Kur’ânla dolalım, yolumuzu Kur’ânla bulalım, Kur’ânla ölelim, huzuruna Kur’ânla gelelim, Kur’ânla cennetine girip nimetlerini derelim, cennetinde Davud peygamberin Kur’ân sofrasına konalım.

Ya Rabbel Alemîn! Okunan Kur’ân-ı Azimüşşândan hasıl olan sevabı Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa s.a.v. efendimizin, tüm peygamberlerin, sahabe-i kiram, tabiîn hazeratının, alimlerin, salihlerin, şehidlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi! O güzel insanların yolunda olmayı ve ölmeyi nasip eyle Ya Rab.

Allahım, peygamberimizde olan güzellikleri bizlere de nasip etmeni istiyoruz lutfeyle. Onda olmayan çirkinliklerden, bizleri de muhafaza eyle Ya Rab! O güzel insana benzemeyi, Onu izlemeyi ve Onun şefaatine nail olarak cennette onunla beraber olmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi, peygamberimiz senden ne istemişse, biz de onlar istiyoruz ikram eyle. Peygamberimiz nelerden Sana sığınmışsa, bizleri de onlardan uzak eyle.

Ya Rabbi hasıl olan sevabı, tüm geçmişlerimizin ve tüm mümin kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle!

Hasıl olan sevabı, cümle geçmişlerimizin ve aramızdan ayrılıp Sana gelen tüm müslüman kardeşlerimizin de ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbi, onların da bizim de günahlarımızı affeyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme! Kabir azabından muhafaza eyle!

Ya Rabbi, ölümden ibret almayı, ölmeden önce ölüm sonrası hayata hazır olmayı bizlere nasip eyle! Müslümanca bir hayatı yaşadıktan sonra, huzuruna kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidleri getire getire gelmeyi nasip eyle! Ya Rabbi, Kur’anın ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eyle.

Ya Rabbi! Tüm müslümanların hastalarına şifalar, dertlilerine devalar, borçlularına edalar nasip eyle. İslam Ümmetini her türlü bela, afet ve düşman tasallutundan muhafaza eyle.

Allahım, gerçek hayat elbette Ahiret hayatıdır.

Ey Cebraîl’in, Mikâîl’in, İsrafîl’in ve Muhammed’in Rabbi olan Allahım! Cehennem ateşinden sana sığınırım.

Allahım, Senden bildiğim ve bilmediğim tüm hayırları ister; bildiğim bilmediğim tüm şerlerden Sana sığınırım.

Allahım, yaptığım ve yapmadığım tüm şerlerden Sana sığınırım. Allahım, ölüm anında bana yardım et. Allahım lütf u keremini bize artır, eksiltme. Bize ikramlarda bulun, bizleri mahrum etme. Bizi gör, yüzüstü bırakılanlardan eyleme. Bizi hoşnut et ve bizden hoşnut ol.

Allahım, tüm işlerimizde sonumuzu hayr eyle. Dünya ve Ahirette rezil olmaktan bizleri koru.

Allahım, bizleri iyilik yaptığında mutlu olan, kötülük yaptığında hemen tevbeye sığınan bahtiyar kullarından eyle.

Allahım, beni sevginle doyur, sevgisi Senin katında fayda verenin sevgisiyle beni rızıklandır..

Allahım, gerçekten ben ahlakî düşüklüklerden, kötü amel ve hastalıklardan Sana sığınırım.

Allahım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, kalpsizlikten, gafletten, zilletten Sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, azgınlıktan, nifaktan, gösteriş ve riyadan da Sana sığınırım. Körlükten, sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten ve her türlü maddî ve manevî hastalıktan da Sana sığınırım.

Allahım, tembellikten, bunamaktan, borca batmaktan ve günaha düşmekten Sana sığınırım. Kabir fitnesi ve azabından da Sana sığınırım, cehennem fitnesi ve ateşinden de. Zenginlik fitnesinden de Sana sığınırım, fakirlik fitnesinden de.

Allahım, nimetinin yok olup gitmesinden, sağlık ve afiyetimin kaybolmasından, gazab ve azabından Sana sığınırım.

Allahım, gönlümü nurlandır/aydınlat, kabrimi nurlandır, önümü ardımı nurlandır, sağımı solumu nurlandır, üstümü altımı nurlandır, kulağımı gözümü nurlandır, kılımı derimi nurlandır, saçımı sakalımı nurlandır, kemiğimi kanımı nurlandır. Allahım beni nura bandır ve kandır.

Allahım, kulağımızı, gözümüzü, gönlümüzü, çoluk çocuğumuzu bereketlendir. Tevbelerimizi kabul eyle. Gerçekten Sen, tevbeleri çokça kabul edensin. Bizi nimetlerine karşı şükreden kullarından eyle, bize nimet ve ihsanını tamam eyle.

Allahım, kulağımın, gözümün, dilimin, gönlümün, belimin şer ve kötülüklerinden Sana sığınırım.

Allahım, gönlümü nifaktan arındır, amelimi riyadan arındır, dilimi yalandan sakındır, gözümü kem bakışlardan koru. Çünkü Sen, tüm kem bakışları da bilirsin, gönüllerde saklananları da.

Allahım, günahlarımı buz gibi soğuk kar sularıyla yıka. Gönlümü her türlü hatadan arındır, tıpkı beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi pak eyle. Hatalarımla benim aramı, doğu ile batı arası gibi ırak eyle.

Allahım, ahir ömrümde rızkımı bol eyle. Allahım, ben Senden dinim ve dünyam ve ailem hakkında afiyet ve iffet dilerim. Allahım, hatalarımı ört, korktuğumdan emin eyle. Önümü ardımı, sağımı solumu, üstümü altımı Sen koru Ya Rab. Ayaklarımı kaydırma Allahım.

Allahım, göz açıp kapayıncaya kadarki bir an bile beni nefsime bırakma, bana bahşettiğin iyilik ve güzellikleri benden alma.

Allahım, beni çokça şükreden ve sabreden bir kul eyle. Ben kendi gözümde küçük olayım, insanların gözünde büyük ve değerli olayım Ya Rab.

Allahım, Sana duada taşkınlık yapanlardan eyleme beni. Ne olur bana merhamet ve şefkatinle muamele et.

Allahım, aramızı düzelt, gönüllerimizi kaynaştır, bize esenlik yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar.

Allahım, acizlik ve güçsüzlüğümü, insanların yanındaki hiçliğimi Sana havale ediyorum.

Allahım, kötü günün, kötü gecenin, kötü saatin, kötü arkadaşın, kötü komşunun şerrinden Sana sığınırım.

Allahım, kızgınlığından Senin Rızana, cezandan afiyetine sığınırım. Senden yine Sana sığınırım Ya Rab. Ben Seni medh ü senaya güç yetiremem. Sen, kendini medh ü sena ettiğin gibisin Rabbim.

Allahım, gönül kulaklarımı zikrine aç, beni Sana ve Rasülüne itaat etmekle, Kitabınla amel etmekle rızıklandır.

Allahım, Seni görüyormuşcasına Senden korkup çekinenlerden eyle beni. Takvan ile beni bahtiyar et. Sana isyanla beni azgınlardan eyleme. Hükmüne razı olanlardan kıl. Takdirini bana mübarek kıl ki, ben Senin geciktirdiğini acele istemeyeyim, Senin hemen verdiğini de sonraya bırakmanı dilemeyeyim. Allahım, bana gönül zenginliği ver. Gözüme, gönlüme sıhhat, afiyet ve basiret nasip eyle. Bana zulmedene karşı, bana yardım et. Böylece benim gözümü aydınlat Ya Rab.

Allahım, zorları kolay eyle. Çünkü tüm zorlukları kolay kılmak, Senin için pek kolaydır. Allahım, ben Senden dünya ve ahirette kolaylılar ve afiyetler dilerim.

Allahım, beni affet. Çünkü Sen, kerem sahibisin, affetmeyi seversin.

Allahım, fakirlik, yokluk ve zilletten Sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan da Sana sığınırım Ya Rab.

Allahım, düşmekten, yıkılmaktan, boğulmaktan ve yanmaktan Sana sığınırım. Ölüm anında şeytan çarpmasından da Sana sığınırım. Senin yolundan sapmış olarak ölmekten Sana sığınırım.

Allahım, günahlarımı, cahilliğimi, ölçüsüzlüğümü ve Senin daha iyi bildiğin yanlışlarımı bağışla. Allahım, bilerek yahut bilmeyerek, şaka yahut ciddi olarak yaptığım tüm yanlışlarımı bağışla. Allahım önceden yaptıklarımı da, sonra yapacaklarımı da; gizlediklerimi de açıkça işlediklerimi de bağışla. Elbette Sen öncesi ve sonrasıyla her şeyi bilensin ve Senin her şeye gücün yeter Allahım.

Allahım, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de iyilik ve güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru ey Rabbimiz.

Günahlarımızı affeyle, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle!

 

Amîn, Amîn, Amîn. Velhamdülillahi Rabbi’l Alemîn.


 

[1] Duanın efdali, ayet ve hadislerden kaynaklanan ve içtenlikle okunan cümlelerle yapılandır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile