Yazdır

Din Büyüklerinden Üçlü Mesajlar

. Memleket

Rakamlar, bazı konuların daha kolay zihinde kalmasını sağlayan işaretlerdir. Bu yüzden pek çok hadiste bazı güzel ve çirkin huylar belli rakamlarla sınırlandırılarak sayılmıştır. Bu, hem o sözün söylendiği ortam, kişi yahut olayla ilgili olabilir; hem de sayılanlara insanların öncelikle dikkatleri çekilmek istenmiş olabilir. Sohbetlerde bu metottan yararlanmak, hem kalıcı hem de daha etkileyicidir. Zira rakamlarla konunun sınırları çizilmekte ve öncelikli konular dikkatlere sunulmaktadır.

Askalânî'nin Münebbihât adlı eserinde geçen şu rivayet, en özlü bir biçimde ihtiyaç duyulan erdemleri özetleyen, bu üçlü mesaj örneklerinden biridir:

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Bana dünyanızdan şu üç şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözümün nuru kılınan namaz."

Orada bulunan Hz. Ebû Bekir şöyle dedi:

"Doğru söyledin ey Allah'ın Resulü, bana da dünyadan şu üç şey sevdirildi: Allah Resulünün yüzüne bakmak, malımı Allah'ın peygamberinin yolunda harcamak ve kızımın peygamberle evli olması."

Bunu duyan Hz. Ömer de şöyle dedi: "Doğru söyledin ey Ebû Bekir, bana da dünyadan şu üç şey sevdirildi: İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak ve eski elbise giymek."

Hz. Osman ise sohbete şöyle katıldı: "Ne güzel söyledin ey Ömer, bana da dünyadan şu üç şey sevdirildi: Açları doyurmak, çıplakları giydirmek ve Kur'ân okumak."

Hz. Ali de şöyle karşılık verdi: "Doğru söyledin Ey Osman, bana da dünyadan şu üç şey sevdirildi: Misafire hizmet etmek, yazın sıcak günlerinde oruç tutmak, Allah yolunda vuruşmak."

Onlar böyle sohbet ederken vahiy meleği Hz. Cebrail gelip sohbete şu sözlerle iştirak etti: "Şayet ben de dünya ehlinden olsaydım ve bana dünyadan en çok ne sevdirildi diye sorulsaydı şöyle derdim: Yoldan çıkmış olanları doğru yolu göstermek, Allah'a gönül vermiş gariplerle arkadaşlık etmek ve sıkıntıda olan ailelere yardım etmek."

Vahiy meleği sözlerine şöyle devam etti: "Yüce Allah da kullarının şu üç şeyini çok sever: Gücü yettiğince hayır hasenatta bulunmak, günahlardan pişmanlık duyup göz yaşı dökmek, sıkıntılara katlanıp sabretmek."

İnsanlar farklı mizaç ve meşreplere sahiptir. Herkesin eyilimi ve önceliği farklı olabilir. Dinin ilkelerine aykırı düşmediği sürece bu farklılıklara saygı duyulmalıdır. Bu hasbihalde de herkes kendi önceliklerini ortaya koymuştur. Birbirini tamamlayan bu sohbette, hepimizin ihtiyaç duyduğu çok önemli konulara dikkat çekilmiştir. Bunları bir kez daha sayalım:

Allah yolunda infak, Allah yolunda savaşmak, Peygambere yakın olmak ve onun özlemi içerisinde olmak, Kur'ân okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, insanları doğru yola çağırmak, iyiliği emretmek, kötülüklere engel olmak, mütevazı olmak, yoksul ve düşkünlere yardımcı olmak, misafire ikram etmek, kimsesizlerin yanında olmak, düşkünlere yardım etmek, tevbe etmek, sabırlı olmak, güzel koku ve kadınlar,.

Allah, Cebrail, Peygamber ve onun seçkin arkadaşlarının sevdiklerinden olmak isteyen, onların sevdiği bu güzelliklerin adamı olsun öyleyse. Bu güzelliklerin kıymetini bilsin ve onları yaygınlaştırmaya çalışsın. Unutmayalım ki o güzel insanların hak ettiği cennete, onlar gibi olmakla erişilebilir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile