Yazdır

Günahlara Bağışıklık Kazanmak

. Memleket

Alkol ve uyuşturucu komasında arkadaşı ölen ve ölüme giden arkadaşını bu pisliklerden kurtaramayan adam (!) televizyonda pişkin pişkin şunları söylüyor: Gece geç saatlere kadar içtik. Ne var bunda. Bazıları bunu ayıplıyorlar. Herkes içebilir.. Herkes arkadaşıyla çıkabilir.. Bunda yadırganacak ne var!..

Çocukları flört yapan anne baba da kendilerini ve çocuklarını şöyle savunuyor: Şimdi her gencin kız ya da erkek arkadaşı var, olmayan mı var. Şimdi herkes böyle tanışıp evleniyor!

Sigara tiryakisi de kendini şöyle savunuyor: Memlekette şu kadar insan içiyorsa vardır bir bildikleri.. Benim tanıdığım biri var, seksen yaşını devirmiş, çocukluğundan beri sigara içiyor ve dimdik ayakta.. Ayyaşı da buna şunu ekliyor: Rakı içen ölmüş de su içen ölmemiş mi?!

Örnekleri çoğaltabiliriz.

Eskiden günahlar mümkün mertebe gizlenirdi. Hem ulu orta günah işlenmez, hem de gizli işlenen günahlar açığa vurulmazdı. Şimdi ise insanlar, günahlarını bir kahramanlık edasıyla anlatabiliyorlar. “Onlar iyi iş yaptıklarını sananlardır..” (18/104)

Eskiden içki mübtelası olan bile, yahu alışmışız bir kere şu merete, Allah afetsin içiyoruz işte, dua edin de kurtulalım.. gibi laflar ederek hem yanlışlarını kabul ederler, hem de hatadan dönme eğiliminde olduklarını izhar ederlerdi.

Gelinen bu nokta, Müslümanlar olarak savrulduğumuzu göstergesidir. Din anlayışımız değişti, günah sevap tanımlarımız değişti. Artık bir şeyin günah olup olmadığı, o işin toplumun çoğu tarafından yapılıp yapılmadığı ile anlaşılıyor. Şayet bir iş pek çok kimse tarafında yapılıyorsa bu normaldir ve bunda yadırganacak bir şey yoktur. Oysa peygamberler ve onların izinden gidenler, bir başlarına kirli toplumlarda temiz kalmasını becerebilen erlerdir.

Kur’ân’ın hedeflediği insan tipi ise, günahlardan mümkün mertebe kaçınan, günahkarlara karşı vurdum duymaz olmayan, onları günahlardan kurtarmak için çırpınan insan ipidir. Kur’ân adamı, yalnızca kendisini kurtaran nemelazımcı bir kimse değildir. O, kendini kurtarmaya ve kendini cennete hazırlamaya çalıştığı kadar, başkalarını da kurtarmak için didinen kimsedir.

Şimdi Rabbimizin şu ayetlerini okuyalım:

“Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, onlar seni Allâh'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zannediyorlar ve onlar sadece saçmalıyorlar.” (6/116)

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (3/104)

“Öğüte ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Mûsâ için levhalara yazdık: "Bunları kuvvetle tut, kavmine de emret, bunların en güzelini tutsunlar, bu en güzel buyruklar gereğince amel etsinler; size, yoldan çıkmışların yurdunu nasıl târumâr ettiğimi göstereceğim!"” (7/145)

“Lokman da oğluna şöyle diyordu: Yavrum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar yapılması gereken işlerdendir.” (31/17)

“Sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve ortak koşanlara aldırma.” (15/94)

Elbette insan beşerdir, günah işleyebilir. Günah işlemekten korunan peygamberler dışında her insan günaha düşebilir. Her günah içki gibi insanları sarhoş etseydi, yeryüzünde ayık gezen kalmazdı. Ama burada önemli olan günahta ısrar etmemek, günahı savunmamak, günahı bir kahramanlık gibi anlatmamak, günaha karşı duyarsız kalmamaktır. Günahı işleyen kim olursa olsun, ona karşı suskun kalmamalı, hele günahı onaylar bir vaziyet almamalıyız. Kırıp dökmeden, insanları dinden iman etmeden onları uyarmalı, yaptıklarının yanlış olduğunu söylemeliyiz. Unutmayalım ki günahsızların suskun ve duyarsızlığı, günahkarların egemenliğine ve günahların toplumumuzu işgal etmesine yol açacaktır.

Son olarak bir kez daha tekrar edelim ki, adı ne olursa olsun, sarhoş edici her şey İslam’a göre haramdır ve Müslüman olan kimseler bunlardan uzak durmalıdırlar. Her çeşidi ile zina haramdır. Tüm çeşitleriyle kumar şeytan işi pisliklerdir. Bunları işleyenler, bunların işlenmesine ön ayak olanlar ve hatta seyirci kalanlar bunların vebaline ortaktırlar.

“Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap/içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allâh'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçecek misiniz?” (5/90-91)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile