Hakemli Dergi

PDF

Akpınar, Ali
Mevlânâ’nın İbadet Anlayışı / Mevlânâ’nın İbadeti Mana ve Şekil Bütünlüğü İçerisinde Ele Alması, Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Bildiriler II [Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin 800. Doğum Yılı Anısına], 26-28 Ekim 2007, [t.y.], cilt: II, sayı: , s. 9-20

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile