Ribat

Kitapta Meryem'i de an. O, ailesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere çekilmişti.(Meryem, 19/16)

Mahrem yerini korumuş olan İmran kızı Meryem de bir misaldir. Ona ruhumuzdan üflemiştik; Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti; o, Bize gönülden itaat edenlerdendi. (Tahrim, 66/12)

Meryem oğlunu da, annesini de mucize kıldık. (Müminûn 23/50)

 

Yüce Rabbimiz, Hz Meryem’i Kitabında anmış, onun ilk muhatabı Peygamberimiz’e ve O’nun şahsında hepimize Hz. Meryem’i anmamızı emir buyurmuştur. Bu emir doğrultusunda bizler Hz. Meryem’i anmalı, gündemimize almalıyız. Bunun için de onu bütün yönleriyle tanımalı, onun bir Kur’an kahramanı olmasını sağlayan özelliklerini öğrenmeli ve o güzellikleri hayatımıza taşımalı, Hz. Meryem ruhunu yaşamalı ve yaşatmalıyız. İffetin, çoğu insan nazarında önemli bir değer olmaktan çıkarıldığı, iffetsizliğin iffet ve namus olarak tanımlandığı yahut içinin boşaltıldığı günümüzde, gençlerimiz başta olmak üzere tüm insanımızın bu ruha şiddetle ihtiyacı vardır. O ruhu hem tanımaya, hem de yaşamaya ihtiyacı vardır.

Biz de bu yazımızda Meryem annemizi, kısaca anlamaya ve anlatmaya çalışarak RabbimizinMeryem'i de an emrini yerine getirmeye çalışacağız.

Kur’an’da Adı Geçen Tek Kadın Hz. Meryem

Kur’an'da kadın adı olarak yalnızca Hz. Meryem'in ismi geçer, hem de otuz dört ayette. Arap kültüründe önde gelen kişiler hanımlarının ve kızlarının adlarını açıkça söylemezler ve onlardan bahsetmek söz konusu olunca “eşimiz, ailemiz, ehlimiz” gibi kinaye lafızlarıyla onları anarlardı. Kur’an da bu geleneğe uyarak yalnızca Hz. Meryem ismine yer vermiştir. Çünkü Meryem, sıradan bir kadın değildi. O, kadınların en seçkini, küfürden, günah ve fuhuştan uzak kalmış temiz, iffetli, Allah’ın ikramlarına daha dünyada iken nail olmuş bir örnek hanımdı. Onun hayatı, kadınlar başta olmak üzere tüm insanlar için sayısız örneklerle doludur. Şöyle ki:

İsrailoğulları Hz. Meryem ve onun babasız dünyaya gelen çocuğu Hz. İsa hakkında ileri geri konuştukları için Yüce Allah onun ismini açıkça zikretmiş, hem de onların iddialarını tamamen geçersiz kılmak ve Hz. Meryem'in dedikodulardan tamamen uzak olduğunu tekidli bir biçimde anlatmak için tekrar tekrar onun ismini açıkça anmıştır.

Meryem, İbranice'de “Rabbin hizmetçisi kadın, kul” anlamında bir kelimedir. Arapça'ya Mariye olarak geçmiştir. Arapça’da kadın özelliklerinden uzaklaşmış kadın için “meryem” kelimesi kullanılır. Çünkü Hz. Meryem, Beyt-i Makdisin hizmetinde bulunmakla alışılmışın dışında erkeklerin yapageldiği bir görevi üstlenmiştir.

Hz. Meryem'in açıkça isminin anılmasının ise pek çok hikmeti vardır. Her şeyden önce Hz. Meryem sıradan bir kadın değildir. O, hiçbir erkekle beraber olmadığı/ evlenmediği halde (betül) hamile kalıp çocuk doğurmuş ve Hz. İsa'ya anne olmuştur.

Hz. Meryem, doğar doğmaz mabedde ibadete adanmış; Allah'ın hizmetçisi anlamına gelen “Meryem” ismine uygun bir kulluk sergilemiş; bir başına, kirli bir toplumda temiz kalmasını bilmiş, iffet abidesi bir hanım olmayı başarmış; bu özellik ve güzellikleriyle Kur'an'da anılmaya ve bir Kur'an suresine isim olmaya layık olmuştur.

Öte yandan, bu temiz kadına yahudi ve hıristiyanlar olmadık sözler söyleyince, onu iffetsizlikle suçlayarak yahut ona ilahlık payesi vererek haddi aşınca, Cenab-ı Hak hem onlara susturucu bir cevap vermek, hem de onu aklamak, onun temiz, iffetli bir anne/kul olduğunu açıklamak için ismini ayetlerinde anmıştır.

Yine Allah'ın erişilmez kudreti gereği babasız olarak Hz. Meryem'den dünyaya gelen Hz. İsa’nın, babasız ama nesebi sahih bir evlat olduğunu belgelemek için “Meryem oğlu İsa” diye takdim edilmiştir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Akpınar, Kur’an Coğrafyası)

Ana Karnında Adanmış Çocuk

İmran'ın karısı: «Ya Rabbi! Karnımda olanı, sadece sana hizmet etmek üzere adadım, benden kabul buyur, doğrusu işiten ve bilen ancak Sensin» demişti.

Onu doğurduğunda, Allah onun ne doğurduğunu bilirken «Ya Rabbi! Kız doğurdum. Erkek, kız gibi değildir, ben ona Meryem adını verdim, ben onu da soyunu da, kovulmuş şeytandan Sana sığındırırım» dedi.

Rabbi onu güzel bir kabulle karşıladı, güzel bir bitki gibi yetiştirdi; onu Zekeriya'nın himayesine bıraktı. Zekeriya mabette onun yanına her girişinde, yanında bir yiyecek bulurdu. «Ey Meryem! Bu sana nereden geldi?» demiş, o da: «Bu, Allah'ın katındandır» cevabını vermişti. Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. (Âlu Imran 3/35-37)

Hz. Meryem’in annesinin, daha çocuğu karnında iken onu Allah’a adaması, anne babalara çocuk sahibi olmanın temel gayesi konusunda mesaj vermektedir. Demek ki çocuk, Allah’ın dinine hizmet etsin diye istenir, bunun için yetiştirilir.

Annenin ihlaslı dua ve niyeti, Yüce Yaratıcı’nın rahmet kapısında karşılık bulmuş ve yoluna adananları Yüce Allah sahipsiz, yardım ve ikramsız bırakmamıştır. Onu fizikî ayıp ve kalıcı hastalıklardan, manevî kirlerden uzak bir şekilde yetiştirmiştir. Demek ki Meryem gibi adananlara Yüce Mevlâ, Zekeriya gibi hâmiler lütfedecek ve onu ikramlara boğacaktır. Biz O’nun olursak, O bizimle olacaktır her zaman.

Melekler şöyle demişti: «Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün tuttu.

Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et. » (Âlu Imran 3/42-43)

Yüce Allah, Hz. Meryem’i her türlü şirk, küfür ve günah şaibesinden uzak tutmuş ve onu seçkinlerden kılmıştır. O bu payeleri, gönülden Yüce Allah’a secde ederek, rükûlara vararak taçlandırmıştır. Hem secde ve rükûlu olarak bu rütbeleri hak etmiştir, hem de secde ve rükûlarla bu payelere şükretmiştir. Demek ki kulluk payesi hak edenlere verilir, bu payeye erenler de hiçbir zaman kulluk ve ibadeti terk etmezler.

Sonuç

Çocuklarımıza tanıtacağımız, en önemli Kur’an kahramanıdır Hz. Meryem. O, kadın başına kirli toplumda tertemiz kalmasını bilmiş bir kadındır. Daha annesinin karnında iken Allah’a adanmış ve çocuk yaşından itibaren mabedde kendini Rabbine ibadete vermiş, bir gül gibi yetişmiş bir kadındır. Bir peygamber anasıdır. Kur’an’da ismi geçen tek kadındır. Daha dünyada iken Yüce Allah’ın rızasına nail olmuş, meleklerin müjdelerine mazhar olmuş bir annedir Hz. Meryem.

Meryem ruhu, kadın olsun erkek olsun bizleri Rabbin yolunda, O’nun ölçüleri doğrultusunda iffetli bir kul olarak yaşatacak ruhtur.

Meryem anamıza rahmet olsun, onun ruhuyla yaşayanlara selam olsun.

Temmuz 2012 - Sesli Dinlemek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile