Makaleler

Yazdır

Kurana Bakışlar

. Kitap

Özetle söylemek gerekirse yazar, Bu kitabında Kur'anın iniş espirisine uygun olarak, onu doğru anlamak ve başkalarının da aynı şekilde anlamasına yardımcı olabilmek için bu eserini hazırlamıştır. O, bu çalışmasıyla her seviyedeki insana ulaşmak isterş tabandan tavana herkese seslenir. Bunun için de o, tefsirinde kolay bir uslüp kullanır, ayrıntıya girmez, çoğu yerde tıpkı sahabe ve tabiün dönemi insanın (selefin) Kur'an anlayışına benzer bir tefsir örneği sunar.

O, tefsirinde nahvi, fıkhi tartışmalara yer vermezken hep Kur'an'ın rehberlik yönünü öne çıkarmayı hedefler. Onun satırlarında tavhidi mücadelenin çilesi, cilvesi, heyecanı, içtenlik ve biraz da duygusallığını rahatlıkla okunmak tevhidi mücadelenini çilesi, cilvesi, heyecanı, içtenlik ve biraz da duygusallığını rahatlıkla okumak mümkündür.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile