Fetih

BÜYÜK DÜŞÜNEN PEYGAMBER VE FETİH

Her konuda bize en güzel örnekliği sunan Peygamberimiz, en olumsuz şartlarda bile ümidini yitirmeyen ve çevresindekilere her zaman ümit aşılayan bir liderdi.

Fetih Suresinin Nüzul Zamanı ve Nüzul Ortamı

Fetih Suresi Hicretin 6. yılı Zilka’de ayında Hudeybiyye anlaşmasını yaptıktan sonra Medine dönüşü yolda inmiştir. Hicretten sonra altı yıldır Mekke yolu Müslümanlara kapalı durmaktadır. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarından sonra, müşriklerle savaş hali devam etmektedir.